חומר

חומר לטמפרטורה נמוכה e.w clay

חומר לטמפ' נמוכה E.W clay

טווח טמפ'- 980C-1080C

 

        1000C                     E                1080C

                                                

חומר לבן שלג, ללא שמוט. לעבודה באובניים, פיסול ומודלים.

 

 

     1000C             E-CHF            1080C

                                                 

חומר לבן, 20% שמוט 0.3 מ"מ. לעבודה באובניים, פיסול ומודלים.

 

 

    1000C                   HR            1080C

                                              

חומר אדום, ללא שמוט. לעבודה באובניים, פיסול ומודלים.

 

 

            1000C                HR-CHM       1080C    

                                              

חומר אדום, 20% שמוט 1.5 מ”מ. לעבודות פיסול, מודלים ולחיצה.

 

 

       1000C                 FD                1080C 

                                          

חומר אדום, ללא שמוט. לאש ישירה, עבודות יד ואובניים. 

 

 

          1000C             HN-CHF          1080C  

                                           

חומר שחור, 11% שמוט 0.5 מ”מ. לעבודות אובניים, פיסול ומודלים.

 

 

       1080C             Terracota         1140C

                                                   

חומר אדום, 10% שמוט 0.5 מ"מטווח טמפ'- 1080C-1160C. לאובנייםפיסול ויציקה.

 

 

                     1080C        Terracota 20%       1140C

 
                                                   

חומר אדום, 20% שמוט 0.5 מ"מטווח טמפ'- 1080C-1160C. לאובנייםפיסול ויציקה