חומר לטמפ' גבוהה S.W clay

חומר לטמפרטורה גבוהה s.w clay

חומר לטמפ' גבוהה S.W clay

טווח טמפ': 960C-1280C

 

BG0.5          

                      1080C               1150C             1200C               1280C              1280C גז  

                          

חומר לבן, 30% שמוט 0.5 מ"מ. לאובניים, פיסול, ולשריפת ראקו.

 

BG1.5             

                         1080C               1150C              1200C               1280C            1280C גז     

                             

 חומר לבן, 30% שמוט 2 מ"מ. לפיסול ושריפת ראקו.

 

CTR               

                                 1080C             1150C                 1200C            1280C           1280C גז  

                                   

חומר אדום, 42% שמוט 0.9 מ"מ. לאובניים, פיסול, מודלים ושריפת ראקו.             

 

NTN                  

                       1080C              1150C               1200C             1280C          1280C גז

                                  

    חומר שחור, 40% שמוט 0.2 מ"מ. לפיסול, מודלים ואובניים.

 

CH3N                

                            1080C                1150C               1200C             1280C           1280C גז

                                    

חומר שחור, 40% שמוט 3 מ"מ. לפיסול גדול.

 

RT0.5                         

                                1080C               1150C              1200C                    1280C             1280C גז

                                         

חומר חום, 30% שמוט 0.5 מ"מ. לפיסול גדול, מודלים, אובניים ושריפת ראקו.                      

 

CH3                      

                                   1080C              1150C                1200C                 1280C           1280C גז

                                          

חומר קרם, 45% שמוט 1-3 מ"מ. לפיסול גדול.                                     

 

CT                   

                                    1080C               1150C               1200C                  1280C            1280C גז

                                              

חומר קרם, 39% שמוט 0.9 מ"מ. לפיסול, אובניים ושריפת ראקו.                

 

V9A 

                      1080C                       1200C                       1280C                     1280C גז              

      

חומר קרם, 5% שמוט 0.2 מ”מללא אבקת שמוטטווח טמפ'- 1100C-1280Cלפיסולאובניים ומודלים

 

V9G 

                      1080C                       1200C                       1280C                     1280C גז              

                                            

חומר קרם, 10% שמוט 0.2-0.4 מ”מעמיד בפני סדקים ושבריםטווח טמפ'- 1100C-1280Cלפיסולאובניים.

 

Special fleck 

                      1080C                   1200C                       1280C                           1280C גז                 

        

חומר קרםמנוקד (אפקט המתגבר בשרפת גז). 5% שמוט 0.2 מ"מטווח טמפ'- 1100C-1280C. לפיסול ואובניים.

 

B17C 

                             1080C                          1200C                   1280C                       1280C גז                       

        

חומר לבןבעל רקע המומלץ לציור. 10% שמוט 0.2 מ"מטווח טמפ'- 1100C-1280C. לאובניים ופיסול.

 

B17G 

                      1080C                       1200C                       1280C                     1280C גז               

                                                                                                                                                                    

חומר לבןבדיוק כמו ה-B17C, אך בתוספת של שמוט טחון ללא אבקת שמוט. 10% שמוט 0.2 מ"מ מעורבב עם 10% שמוט 0.4מ"מטווח טמפ'- 1100C-1280Cלאובניים ופיסול.