LID-MASTER מודד קוטר

מודד קוטר ליצירת מכסים


פטנט למדידת קוטר להכנת מכסים לקנקנים וקופסאות,
מדידת פנים וחוץ 
מכשיר פשוט, אשר במדידה אחת של שפת הכלי נותן את המידה הנגדית המדויקת למכסה
מאפשר גם מדידת כלי שרוף ונותן את הגודל הרצוי למכסה פחות אחוזי ההתכווצות של החומר